محتواهای آموزشی

اداره کتب و انتشارات دانشکده علوم پزشکی لارستان

راهنمای سامانه منبع یاب

file name : -استفاده-از-سامانه-منبع-یاب.pdf
file size : 652 KB
دانلود

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

file name : asar_pajoheshi.pdf
file size : 137 KB
دانلود

راهنمای نرم افزار مدیریت اطلاعات و استنادهای علمی

file name : EndNote_X6_x1x.pdf
file size : 2 MB
دانلود

راهنمای و روش نگارش فهرست منابع به فرمت ونکوور

file name : vancouver2.pdf
file size : 173 KB
دانلود

راهنمای ایجاد شناسه orcid

file name : orcid_help.pdf
file size : 524 KB
دانلود

کدام مقاله را در شبکه های اجتماعی درج کنیم؟

file name : -متن-کدام-مقالاتمان-را-در-شبکه-های-اجتماعی-بگذاریم؟-2.pdf
file size : 298 KB
دانلود

Kopernio

file name : Kopernio.pdf
file size : 359 KB
دانلود

دگرسنجی (Altmetrics)

file name : Altmetrics.pdf
file size : 598 KB
دانلود

سنجه PlumX در Scopus

file name : PlumX.pdf
file size : 274 KB
دانلود