تماس با ما

اداره کتب و انتشارات دانشکده علوم پزشکی لارستان

آدرس

فارس، لارستان، شهرجدید-بلوار غدیر شمالی-خیابان کارمندان-پشت بازار بزرگ لارستان

تلفن

071-52255512، داخلی187

پست الکترونیک

pub@larums.ac.ir

دورنگار

52255484 -071

map1