معرفی اداره کتب و انتشارات

اداره کتب و انتشارات دانشکده علوم پزشکی لارستان

اداره انتشارات دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹6 تأسیس گردید. تا قبل از این تاریخ  به دلیل وابستگی دانشکده به دانشگاه علوم پزشگی شیراز، از قوانین و دستورالعمل های این دانشگاه در موارد لزوم استفاده می گردید. بنا به دلایل مختلف من جمله استقلال دانشکده، افزایش تعداد هیئت علمی و حرکت در راستای برنامه عملیاتی، راه اندازی اداره انتشارات مستقل احساس گردید. از انجایی که اعتلاء سطح علمی دانشکده از طریق نشر تألیف، تصنیف و ترجمه اثار اعضای هیأت علمی میسر می گردد بنابراین امور انتشارات دانشکده علوم پزشکی لارستان  بوسیله شورایی بنام شورای انتشارات دانشکده اداره خواهد شد، هدف از تشکیل شورا، تشویق و ترغیب اعضای هیئت علمی و کلیه دانشورانی است که به تالیف و ترجمه کتب و آثار ارزنده در رشته های گوناگون، بویژه علوم پزشکی، می پردازند. اعضای شورای انتشارات شامل: معاون پژوهشی بعنوان رئیس شورا، از دانشکده پرستاری و بهداشت هر کدام یک نفر، دو نفر صاحب نظر از میان گروه‌های آموزشی دانشکده به انتخاب معاونت پژوهشی، کارشناس اداره چاپ و انتشارات دانشکده و مدیر پژوهشی دانشکده.

شرح وظایف واحد اداره انتشارات دانشگاه :

 1. بررسی وارزیابی درخواستهای اعضاءهیئت علمی جهت تالیف،تدوین وترجمه
 2. تشکیل پرونده جهت آثارتالیف ،تدوین وترجمه
 3. ثبت اولیه کتب در سامانه مداد
 4. استعلام کتب در سامانه مداد جهت پرهیز از دوباره کاری
 5. مکاتبه باصاحبان آثاردرخصوص شروع ترجمه ویاپرهیزازترجمه به دلیل دوباره کاری
 6. بروز رسانی سامانه مداد
 7. تعیین داور برای آثارتالیفی ویاترجمه شده
 8. بررسی گزارش داوری ومکاتبه باصاحب (صاحبان )اثرمذکورواعلام نظرات تصمیم گیری نهائی درموردچاپ اثر
 9. تصمیم گیری نهائی در مورد چاپ اثر
 10. صدورتاییدیه علمی جهت کتب مورد تاییدکمیته
 11. تعیین حق الزحمه داوری کتب
 12. تعیین کمک هزینه چاپ کتاب براساس امتیاز کسب شده
کارشناس

دکتر سمانه حاجی حسینی

سمت: کارشناس مسئول پژوهش و کارشناس اداره انتشارات

مدرک تحصیلی : دکتری ژنتیک مولکولی

تلفن محل کار: 071-52342877    داخلی 119

پست الکترونیک:  pub@larums.ac.ir