کتاب ” تکاپو در بنا نهادن آینده ای عادلانه تر در راستای دستیابی به عدالت در سلامت در منطقه مدیترانه شرقی” انتشار یافت

Home » اخبار و رویدادها » کتاب ” تکاپو در بنا نهادن آینده ای عادلانه تر در راستای دستیابی به عدالت در سلامت در منطقه مدیترانه شرقی” انتشار یافت

مشاور عالی محترم وزیر و نایب رئیس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر کتاب با عنوان ” تکاپو در بنا نهادن آینده ای عادلانه تر در راستای دستیابی به عدالت در سلامت در منطقه مدیترانه شرقی ” را انتشار داد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم