معرفی چهار جلد کتاب در ارتباط با مصرف سوء مواد مخدر انتشارات ستاد مبارزه با مخدر

Home » اخبار و رویدادها » معرفی چهار جلد کتاب در ارتباط با مصرف سوء مواد مخدر انتشارات ستاد مبارزه با مخدر

در استمرار تقویت پشتوانه های علمی و ادبیات تئوریک امر مبارزه، چهار عنوان کتاب توسط دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدربه شرح جدول ذیل در سال ۱۳۹۷ ترجمه شده است که به صورت الکترونیکی در کتابخانه دیجیتال ستاد مبارزه با مواد مخدر به آدرس lib.dhcq.ir بارگزاری و قابلیت بهره برداری را دارند.

ردیف عنوان مترجم
۱ مدیریت نشانه های افسردگی در مراجعان سوء مصرف کننده مواد در طول بهبودی اولیه روح اله حدادی
۲ مداخله ها و درمان های کوتاه مدت برای سوء مصرف مواد امین قشلاقی
۳ درمان سوء مصرف مواد و خانواده درمانی علیرضا بوستانی پور
۴ درمان سوء مصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی برای نوجوانان جابر علیزاده گورادل

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم