معرفی سامانه امانت و فروش کتاب الکترونیکی تکتاب

Home » اخبار و رویدادها » معرفی سامانه امانت و فروش کتاب الکترونیکی تکتاب

مؤسسه اندیشه فرزانگان خلاق با تیمی متشکل از متخصصان و کارشناسان تولید و عرضه محتوای الکترونیکی، از تابستان ۱۳۹۳  مطالعه خود را در خصوص شیوه های نوین تولید و عرضه محتوای الکترونیکی آغاز و بر اساس مطالعات علمی و بهره گیری از مشورت صاحبنظران ملی و بین المللی » سامانه امانت و فروش کتاب الکترونیکی تکتاب « را طراحی و پیاده سازی کرده و با ناشران بزرگی مانند انتشارات حقوقی مجد، شورا، مبتکران، طراح، نشرکتاب دانشگاهی، کانون نشر علوم، مرکز نشر دانشگاهی، علمی فرهنگی، نشر دانشگاهی کیان، انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه، آوای نور،آثارفکر، کتابدار، سها دانش، مجمع جهانی اهل بیت و… همچنین دانشگاههای خوارزمی، امام صادق )ع(، دانشگاه قم، ادیان و مذاهب و…. همکاری دارد.

این سامانه ضمن فراهم سازی بستر نشر الکترونیکی و حفظ امنیت محتوا، امکان دسترسی محدود به آثار منتشر شده را برای دانشگاهیان بدون محدودیت زمانی و مکانی و با کمترین هزینه فراهم میکند. برخی از امکانات سامانه برای ناشران عبارتند از:

  • تسهیل نشر الکترونیکی
  • امکان مدیریت آنلاین امانت، فروش، و کسب درآمد
  • افزایش امنیت محتوا در محیط الکترونیکی
  • افزایش درآمد ناشران با استفاده بیشتر از منابع
  • رفع موانع توزیع و دسترس پذیری آثار منتشرشده
  • انتشار مستقیم کتاب در بستر الکترونیکی توسط ناشران
  • امکان انتشار کتابهای صوتی
  • نشر چندرسانه ای
  • اختصاص دفتر کار مجازی برای ناشران و پدیدآورندگان

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم