فرخوان چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

Home » اخبار و رویدادها » فرخوان چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با ۲۰ سال سابقه انتشار مقالات علمی آماده پذیرش مقالات پژوهشگران در حوزه های مختلف سلامت می باشد. پژوهشگران می توانند با مراجعه به نشانی http://j.skums.ac.ir نسبت به ارسال مقالات علمی خود اقدام نمایند. شایان ذکر است مجله فوق هم اکنون قابلیت نمایه شدن در پایگاه های  ISC, Chemical Abstract Service(CAS), IMEMR-EMRO, index Copernicus, Open Academic Journal index, SID, Google scholar, Universal Impact Factor, Magiran, Iran MEDEX, Srlst, DOAJ, DRJI, EBSCO را داشته و به زودی فرایند ثبت آن در Scopus نیز آغاز می گردد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم