تازه های کتاب دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » اخبار و رویدادها » تازه های کتاب دانشکده علوم پزشکی لارستان

کتاب با عنوان ” از انتشار تا ترجمان دانش” تالیف دکتر بهنام هنرور و دکتر اقبال سخاوتی با مجوز انتشارات دانشکده علوم پزشکی لارستان و مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت انتشار یافت.

در بخشهایی از این کتاب می خوانیم ، ” روی سخن این کتاب این است که، تحقیقات باید شنیده و فهمیده شوند تا بتوانند منشأ تغییر باشند. این شنیدن و فهمیدن و به کاربستن نتایج هر تحقیق چیزی نیست جز همان «ترجمان دانش» در دنیای کنونی بین علم و عمل، بین نتایج تحقیقات یا شواهد علمی با تصمیم های  سیاست گذاران، مدیران، برنامه ریزان و ارائه دهندگان خدمات فاصله ای ژرف مشاهده می شود که نتیجه ی آن جز هدررفتن منابع محدود مالی، تصمیم های مبتنی بر خطا و آزمون و سردرگمی گروههای هدف نیست….”

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.